Loading...
การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สร้างสรรค์ความหลากหลายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อความหลากหลายของจังหวัดเชียงรายใน

การจัดการเรียนรู้ "ตลอดชีวิต" ของคนทุกช่วงวัย

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรแนะนำ

อัปเดตหลักสูตรใหม่ล่าสุด แนะนำสำหรับคุณ

CRRU Connect

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรเพิ่มเติม

สมัครเป็น “ผู้เรียน”

" โอกาสแห่งความสำเร็จที่คุณสร้างได้จากการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด "

หลักสูตร Up-Skill | Re-Skill

อัปเดตหลักสูตรใหม่ล่าสุด แนะนำสำหรับคุณ
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
ทั่วไป
image

0 68

การผลิตขนมกรอบจากข้าว (ไขมันต่ำ)

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
ทั่วไป
image

0 99

การพัฒนาทักษะการเขียนสื่อสารในองค์การ

เร็วๆ นี้
image

0 119

การฟ้อนเชียงราย

Lifelong - Learning
หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต

หลักสูตรเพิ่มเติม
แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเว็บไซต์ แบบประเมิน

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้